برندگان هفته بیستم جشنواره بهار تا بهاران

برندگان هفته بیستم جشنواره بهار تا بهاران مشتریان وفادار (ADSL2+) شرکت مخابرات ایران قرعه کشی هفته بیستم جشنواره مشتریان وفادار (ADSL2+) شرکت مخابرات ایران با حضور نماینده حراست و بازرسی، مدیر امور تجاری، مدیرکل بازاریابی و نماینده امور فناوری اطلاعات در ساختمان امور تجاری برگزار و طی آن برندگان جشنواره وفاداری بهار تا بهاران مشخص [...]