برندگان قرعه کشی خاله ستاره

برندگان قرعه کشی تیر ماه ۹۵ محصولات خاله ستاره رونا معصومی: از تهران برنده یک دستگاه تبلت مهرسا خمسه: از قزوین برنده مبلغ یک میلیون ریال سارا صفری: برنده مبلغ یک میلیون ریال دانیال کسرا: برنده مبلغ یک میلیون ریال تعداد ۱۰نفر از شهرهای مختلف برنده یک پکیج کامل محصول خاله ستاره شدند. برندگان-قرعه-کشی-تیر-ماه-95-محصولات-خاله-ستاره [...]