برندگان مرحله نهایی مسابقه خوانندگی سه شو مشخص شدند!

برندگان مرحله نهایی مسابقه خوانندگی سه شو مشخص شدند! نفرات برتر رقابت هاي استعداديابي خوانندگي سه شو جوايز خود را به صورت نقدي در برنامه تلويزيوني سه شو از آسان پرداخت دريافت کردند. به گزارش روابط عمومي آسان پرداخت، ۳۰۰ميليون ريال براي نفر اول و ۲۰۰ ميليون ريال براي نفر دوم جوايزي بود که به [...]