برندگان مسابقه تیک تاک

برندگان مسابقه تیک تاک وحید بلباسی-قائمشهر سید جلال مهدوی- تنکابن درخشنده خطیر-قائمشهر