برندگان هفته‌های ششم تا نهم جشنواره ۱۲۰ تایی ها

اسامی تعدادی از برندگان هفته‌های ششم تا نهم جشنواره ۱۲۰ تایی ها مشخص شد جشنواره محصولات صوتی و تصویری ال جی تا ۱۲۰% تخفیف از ۱۳ اردیبهشت آغاز گردید. تا ۲۰% تخفیف هنگام خرید و تا ۱۰۰% هنگام نصب محصولات شرایط جشنواره صوتی تصویری (تا ۲۰ درصد هنگام خرید) جشنواره محصولات صوتی و تصویری ۱۲۰ [...]