برگزاری دوره کاربردی تخصصی تولید محصولات شیمی شوینده در دانشگاه گلرنگ

برگزاری دوره کاربردی تخصصی تولید محصولات شیمی شوینده در دانشگاه گلرنگ مرکز علمی ـ کاربردی گروه صنعتی گلرنگ با مشارکت و همکاری جمعی از اساتید و متخصصین واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌های گروه اقدام به طراحی دوره کاربردی تخصصی تولید محصولات شیمی شوینده، آرایشی و بهداشتی نموده است. سرفصل‌های این دوره در هیچ رشته دانشگاهی [...]