بسته اعتباری ویژه ناشران بانک صادرات رونمایی شد

بسته اعتباری ویژه ناشران بانک صادرات رونمایی شد این بانک در راستای انجام رسالت های فرهنگی، بسته اعتباری ویژه ناشران را طراحی و روانه بازار ساخت. بر اساس طرح ارائه شده بانک متبوع تأمین منابع مالی مورد نیاز ناشران برای انتشار محصولات فرهنگی در بخش های مختلف همچون: تامین سرمایه درگردش به منظور تألیف، کاغذ، [...]