مسابقه کتابخوانی کتاب آنسوی آفتاب (بمناسبت رحلت امام خمینی ره)

مسابقه کتابخوانی کتاب آنسوی آفتاب (بمناسبت رحلت امام خمینی ره) کتاب “آن سوی آفتاب” نوشته علی اکبر جعفری ندوشن علاقمندان می توانند جهت دریافت کتاب و شرکت در مسابقه کتابخوانی کتاب مذکور که در قالب ۷ سؤال تستی چهار گزینه ای می باشد به یکی از کتابخانه‌های عمومی مراجعه نمایند. می توانند جهت دریافت فایل [...]