سودمندی یعنی حسِّ خوب داشتن

سودمندی یعنی حسِّ خوب داشتن بانک آینده ر راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به ایجاد "حساب سپرده حمایت از مبارزه با سرطان" با عنوان "حسِّ زندگی" نموده است. مشتریان محترم با افتتاح این حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک آینده، 10% سود روزشمار دریافت می‌کنند، بانک آینده نیز معادل همین مقدار سود (10%) در [...]