آغاز پیش فروش چکی تیبا با وام بدون بهره

آغاز پیش فروش چکی تیبا با وام بدون بهره شرایط اعلام شده از سوی سایپا به شرح زیر می باشد: شرایط اعلام شده از سوی سایپا به شرح زیر می باشد: منبع:http://www.donyayekhodro.com/