ثبت نام رزواسیون استخر آجودانیه برای سه ماهه فروردین ،اردیبهشت ،خرداد سال۱۳۹۵

ثبت نام رزواسیون استخر آجودانیه برای سه ماهه فروردین ،اردیبهشت ،خرداد سال1395 ثبت نام ورزرو سانس های استخرسرپوشیده آجودانیه برای ماههای فروردین ،اردیبهشت،خرداد سال جاری از تاریخ 94/12/18 لغایت 94/12/28 امکان می پذیرد. شرايط و نحوه ثبت نام و رزرواسيون استخر سرپوشيده آجودانيه الف) مراجعه حضوري : همه روزه از ساعت 8 الي 16 با [...]