برنده قرعه کشی خودروی ۳۰۰ میلیونی۹۰۹۰

برنده قرعه کشی خودروی ۳۰۰ میلیونی۹۰۹۰ در برنامه دیشب جام پانزدهم ْ ۹۵/۴/۲۱قرعه کشی خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی انجام شد .این قرعه کشی با اجرای مجریان رضا جاوندانی و احمدرضا احمدیو مهمان وی›ه برنمه ْ سیامک انصاری صورت گرفت. شماره ردیف:۲۶۷۰۹۴۷۶۶ شماره همراه:۸۸۳۵***۹۱۳