جشنواره زمستان ۹۴ (۱ دی تا ۲۹ اسفند) با ایرانسل

جشنواره زمستانه سرای ایرانی شگفتی زمستانی #4444* شما مشترکان اعتباری می‌توانید کد #4444* را شماره‌گیری کنید تا طرح پیشنهادی منحصر به خودتان را ببینید. در این جشنواره، بسته‌های ویژه‌ای در انتظار مشترکان جدید خواهد بود. پس از خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت خود، کد #4*1*4444* را شماره‌گیری کنید تا با پرداخت 10.000 تومان بسته ترکیبی شامل [...]