اسامی برندگان یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی

اسامی برندگان یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه رضوی اعلام شد جوایز اصلی بخش داستانی یازدهمین جشنواره جشنواره فیلم کوتاه رضوی به انجمن سینمای جوانان ایران رسید. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،همزمان با اختتامیه یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی که با حضور رئیس سازمان امور سینمایی و معاون وزیر ارشاد، رئیس انجمن [...]