جشنواره اینترنت پرسرعت پارس آنلاین با شرایط و تخفیفهای ویژه

جشنواره اینترنت پرسرعت پارس آنلاین با شرایط و تخفیفهای ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت پارس آنلاین با شرایط و تخفیفهای ویژه تا پایان آذرماه برگزار می شود. در این جشنواره با خرید هر یک از سرویسهای زیر میتوانید از تخفیف ویژه سرویس و همچنین یک مودم رایگان (مدل ASUS N10P) به ارزش ریالی 1,190,000 ریال بهره [...]