حراج ۱۰% تا ۵۰% کانورس

حراج 10% تا 50% کانورس . تخفیف تا 30 بهمن معتبر است کانورس Converse : کانورس را شاید بتوان اولین سازنده‌ی کفش ورزشی به معنی امروزی دانست که چندین دهه سلطان سازندگان کفش ورزشی بود، اما عاقبت بر اثر درک نکردن بازار و توجه خواسته‌های خریداران امروزی کارش به نزدیک ورشکستگی کشید. عاقبت هم شرکت [...]