حضور بایودنت در نخستین نمایشگاه بین‌المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

حضور بایودنت در نخستین نمایشگاه بین‌المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی نخستین نمایشگاه بین‌المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی اکسیدا56 در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. در این نمایشگاه که شرکت‌های مختلف ارایه دهنده خدمات و تجهیزات دندانپزشکی حضور دارند، بایودنت به عنوان برند حامی سلامت دهان و دندان با هدف آشنایی بیشتر [...]