قرعه کشی جشنواره چای دبش

برندگان این مرحله به شرح زیر بودند : […]