اطلاعیه نحوه برگزاری مرحله اول هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تامین اجتماعی

اطلاعیه نحوه برگزاری مرحله اول هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تامین اجتماعی نظر به برگزاری مرحله اول هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک، موارد ذیل به اطلاع همکاران محترم می رسد: رشته مفاهیم : منبع آزمون رشته مفاهیم درمرحله مقدماتی مسابقات، کتابچه های آیات برگزیده ۱ ، [...]