حمایت بانک کشاورزی از برگزاری پنجمین دوره مسابقه سازه های ماکارونی

حمایت بانک کشاورزی از برگزاری پنجمین دوره مسابقه سازه های ماکارونی پنجمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی در بین دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور با حمایت مالی بانک کشاورزی و توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با هدف تقویت روحیه کار گروهی و ایجاد فضای رقابت سالم و علمی بر گزار شد. به [...]