طرح سینما کارت بانک آینده

بانک آینده و سینما کارت سینماکارت، یک کارت خرید بانکی است که به‌صورت مشترک و با همکاری بانک آینده، شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، سازمان سینمایی و مؤسسه سینماشهر تهیه شده است. از این کارت می‌توان فقط به منظور خرید بلیط سینما استفاده نمود. دارندگان این کارت می‌توانند از طریق پایانه‌های فروشگاهی ويژه، مستقر در [...]