جشنواره یلدا تا نوروز جیرینگ: خودرو آلفا رمئو جولیتا

جشنواره یلدا تا نوروز جیرینگ: خودرو آلفا رمئو جولیتا شرکت جیرینگ به منظور تکریم مشترکان همراه اول اقدام به برگزاری جشنواره یلدا تا نوروز با شعار خرید از شما، آلفا رمئو جولیتا از ما کرده است. براساس این گزارش، کاربرانی که از طریق سرشماره #۷* از نمایشگاه الکامپ تا عید نوروز اقدام به خرید شارژ [...]