طرح های تسهیلاتی عیدانه و بهارانه بانک تجارت تمدید شد

طرح های تسهیلاتی عیدانه و بهارانه بانک تجارت تمدید شد به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، طرح های سپرده – تسهیلاتی عیدانه و بهارانه بانک تجارت از تاریخ 20 اسفندماه آغاز شده بود و تا پایان فروردین ماه سال 95 نیز ادامه داشت و با توجه به استقبال هموطنان از این طرح تا پایان اردیبهشت [...]