طرح هزاران لبخند زمستانی همراه اول

فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند زمستانی ۱- مراجعه به پرتال همراه اول ( WWW.MCI.ir ) جهت رویت اسامی و نوع جایزه ۲- ارسال مدارک ذیل به شماره فکس ۸۸۶۴۱۰۰۴-۰۲۱ الف) تصویر خوانای کارت ملی ب) تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه ج) تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن ) د) ارسال شماره [...]