جشنواره ی عکس دست های مهربان

نخستین جشنواره ی عکس دست های مهربان تاریخ شروع : جمعه 30 بهمن 94 19 فوریه 2016 میلادی Fri 19 February 16تاریخ پایان : جمعه 30 بهمن 94 19 فوریه 2016 میلادی Fri 19 February 16 کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، ایران، استان اصفهان، اصفهان، Asia, Middle East, Iran, Isfahan Province, Isfahan [...]