آغاز دور دوم پیش فروش خودروی جدید H30 کراس

آغاز دور دوم پیش فروش خودروی جدید H30 کراس با توجه به استقبال بعمل آمده از شرایط پیش فروش محصول جدید اچ۳۰ کراس و درخواست ھای مکرر متقاضیان، بدینوسیله به اطلاع میرساند، متمم پیش فروش عادی محصول جدید H30 کراس از روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۹۵ تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول [...]