هفتمین قرعه کشی بانک انصار

هفتمین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک انصار هفتمین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک انصار با جوایزس چون ۱۴۷ جام پر از سکه طلا میلیارد ها جوایز دیگر برگزار خواهد شد که اطلاعات بیشتر بزودی منتشر خواهد شد .