قرعه کشی برنج ایرانی سرزمین

اعلام برندگان پنجمین دوره قرعه کشی برنج ایرانی سرزمین به قید قرعه به ده نفر از برنده گان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا گردید. کد (۳۵۳۱۰۱) ۱- خانم اعظم مصلحی تلفن : ۹۷۲۲***۰۹۹۰ محل خرید : شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری اصفهان کد (۴۳۶۱۷) ۲- خانم ثمیره رعنایی تلفن : ۰۴۹۲***۰۹۱۳ محل خرید [...]