قرعه کشی برندگان دوره اول جشنواره دانشجویی بانک تجارت

قرعه کشی برندگان دوره اول جشنواره دانشجویی بانک تجارت جشنواره دانشجویی دانشگاه های تهران مراسم قرعه کشی جشنواره دانشجویی دانشگاه های تهران،امیرکبیر،علوم پزشکی و شهید بهشتی و اعلام اسامی برندگان دوره اول جشنواره، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در مهر ماه ۹۵ طی برگزاری جشن دانشجویی انجام خواهد پذیرفت.