قرعه کشی بزرگ تیر ماه اول مارکت دورهمی

قرعه کشی بزرگ تیر ماه اول مارکت دورهمی (۹۵/۵/۱) قرعه کشی بزرگ تیر ماه اول مارکت دورهمی (۹۵/۵/۱) دربرنامه دیشب دورهمی به تاریخ ۹۵/۵/۱ قرعه کشی بزرگ و مخصوص کانون هوادران دورهمی که شامل ۱۰۰۰ تبلت و ۱۰ جایزه ۵۰ میلیون تومانی بود برگزار شد . در این قرعه کشی ناظر محترم بازرسی [...]