جوایز قرعه کشی تیرماه اول مارکت

جوایز قرعه کشی تیرماه اول مارکت برنامه دورهمی مهران مدیری جوایز قرعه کشی تیرماه اول مارکت در برنامه دورهمی را به این صورت عنوان کرد: جایزه ۵۰ میلیونی برای ۱۰ نفر هزار عدد تبلت