قرعه کشی حساب سپرده امید سرمایه در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

قرعه کشی حساب سپرده امید سرمایه در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه ر آخرین روز از نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، بانک سرمایه در میان مشتریانی که در چهار روز برگزاری نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۳ تیرماه در شعبه مجازی غرفه این بانک اقدام به افتتاح حساب سپرده امید سرمایه نموده [...]