قرعه کشی خودروی ۲۰۶ در جام پانزدهم

قرعه کشی خودروی ۲۰۶ در جام پانزدهم(۹۵/۴/۱۶) در برنامه دیشب جام پانزدهم قبل از برگزاری بازی نبم نهایی بین پرتقال- ولزْ قرعه کشی خودروی ۲۰۶ انجام شد . برنده دیشب : شماره ردیف:۸۱۷۴۰۱۲ شماره همراه:۶۱۸۷***۹۳۷