اعلام اسامی برندگان قرعه کشی نظرسنجی “انتخاب بهترین خدمات بانکداری الکترونیک”

اعلام اسامی برندگان قرعه کشی نظرسنجی “انتخاب بهترین خدمات بانکداری الکترونیک” وب سایت خبری پولی مالی، اسامی ۵ برنده خوش شانس قرعه کشی مربوط به نخستین نظرسنجی “انتخاب بهترین خدمات بانکداری الکترونیک” تابستان ۱۳۹۵ به شرح زیر اعلام شد: ۱- جناب آقای حبیب عظیمی ۲- جناب آقای حسین امانیان ۳- جناب آقای احمدخواجه نژاد ۴- [...]