قرعه کشی هفته اول جایزه باران #۷* جیرینگ انجام شد

قرعه کشی هفته اول جایزه باران #7* جیرینگ انجام شد هفت برنده گوشی هوشمند هفته اول، جایزه باران #7* جیرینگ مشخص شدند. بر اساس گزارش روابط عمومی جیرینگ، آقایان بهمن کیوان محمودی جعفرآبادی، غلامرضا مهدی فاطمی، مردعلی امیرفتحی، عیسی محمدابراهیم عامری، کمال الدین صونا نقدی اصل، مجید سعید آتشیاری و رمضان جعفر محمودی هفت برنده [...]