لیست برندگان قرعه کشی ۱۴۰ تبلت سامسونگ – ۲۱ شهریور ماه

لیست برندگان قرعه کشی ۱۴۰ تبلت سامسونگ – ۲۱ شهریور ماه لیست برندگان قرعه کشی ۱۴۰ تبلت سامسونگ از سری جوایز سامانه ۳۰۹۰ مورخ یکشنبه ۲۱ شهریور ماه اعلام شد. شما می توانید از اینجا شماره برندگان را دریافت کنید.