فروش محصول جدید شرکت سایپا با نام پادرا آغاز شد

فروش محصول جدید شرکت سایپا با نام پادرا آغاز شد گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار فروش محصول جدید خود با نام وانت پادرا را با تخفیف ویژه و قیمت قطعی آغاز می نماید . گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار فروش محصول جدید خود با نام وانت پادرا را با تخفیف ویژه و قیمت [...]