برندگان دومین هفته قرعه کشی شرکت مخابرات ایران

برندگان دومین هفته قرعه کشی شرکت مخابرات ایران به گزارش وبسایت شرکت مخابرات ایران دومین مرحله از قرعه کشی جشنواره مشتریان وفادار+ ADSL2 شرکت مخابرات ایران ، با حضور نمایندگان اداره کل حراست، اداره کل بازرسی، معاونت تجاری،اداره کل زیرساخت فناوری و اداره برند شرکت مخابرات ایران در ساختمان معاونت تجاری برگزار و طی آن [...]