چهاردهمین دوره مسابقات کتابخوانی «اندیشه سبز»

چهاردهمین دوره مسابقات کتابخوانی «اندیشه سبز» به گزارش صاحب نیوز به نقل از دهاقان بیدار، مسابقه اندیشه سبز، امروز همچون سال های گذشته به همت کانون پیوند مهر برگزار شد. شرکت کنندگان در مسابقه بیش از ششصد نفر بودند که در مسابقه حضوری بصورت تستی شرکت کردند. این مسابقه ۲۰ امتیاز جهت شرکت در کلاس [...]