اسامی برندگان مسابقه سلامت شماره ی یک الودکتر اعلام شد

اسامی برندگان مسابقه سلامت شماره ی یک الودکتر اعلام شد + لینک ثبت نام در دوره بعدی مسابقه ی سلامت شماره ی یک برگزار شد و اسامی برندگان خوش شانس اولین سری از این مسابقات مشخص شد که به شرح زیرمیباشد : خانم مریم صابوناتی از شهرستان رباط کریم به شماره تلفن ****۰۹۳۷۴۲۶ و آقای [...]