مسابقه قهرمان هواتو دارم آسان پرداخت

شرکت در مسابقه قهرمان هواتو دارم آسان پرداخت برای حمایت از ورزشکاران المپیک ریو و همچنین شرکت در قرعه کشی آسان پرداخت میبایست کد #۲۰۱۶*۷۳۳*شماره گیری شود. مسابقه به این شکل است که هر نفر ۱۰ نفر از ورزشکاران المپیکی را انتخاب میکند و ۱۰۰ امتیاز دریافت میکند و در ادامه با هر برد و [...]