مسابقه “من روزه ام، …” باشگاه مشتریان بانک ملت در ماه مبارک رمضان

مسابقه “من روزه ام، …” باشگاه مشتریان بانک ملت در ماه مبارک رمضان به گزارش باشگاه مشتریان بانک ملت، مسابقه ویژه ایام مبارک ماه رمضان باشگاه، با عنوان “من روزه ام،…” ، از تاریخ هجدهم خرداد ماه (اول ماه مبارک رمضان) لغایت شانزدهم تیر ماه (اول ماه شوال) اجرا خواهد شد. در این مسابقه هر [...]