نحوه قرعه کشی و اسامی برندگان مسابقه ویرگول

نحوه قرعه کشی و اسامی برندگان مسابقه ویرگول شرکت "نوآور هوشمند گويا" در سال 1389 تاسيس و با تلاش و پايبندي به هفت "ت" که به آن اعتقاد داشت : توکل تعهد تخصص تعلق تداوم تحول تکامل توانست بعنوان اولين مبتکر "سيستم ديکته گوي تلفني" پس از کسب مجوزهاي رسمي از وزارتخانه هاي محترم آموزش [...]