قرعه کشی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز

قرعه کشی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی طی مراسمی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز دردفتر مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شد. این مسابقه کتابخوانی به مناسبت ماه رمضان، ماه بندگی و عبادت بین عموم شهروندان برگزار که نتایج آن به شرح ذیل می باشد. [...]