برندگان مسابقه ی ” روز مباهله” معرفی شدند

برندگان مسابقه ی ” روز مباهله” معرفی شدند برندگان مسابقه پیامکی که بمناسبت “روز مباهله” توسط کانون قرآن و عترت(ع) دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید، به شرح زیر اعلام شد: سیما مجرد زهرا نعمتی مرضیه دهقان پیشه برندگان برای دریافت جوایز خود به کانون قرآن و عترت(ع) دانشکده مراجعه نمایند.