مهمترین مسابقه جهانی عکاسی از کوه برگزار می‌شود

مهمترین مسابقه جهانی عکاسی از کوه برگزار می‌شود کمپانی‌های apple و kiku این جشنواره را که از مهم‌ترین مسابقات عکاسی از کوه در جهان است، برگزار می کنند. مسابقه در دو بخش عکس از طبیعت کوه و عکس هوایی از کوه برگزار می‌شود. با توجه به اینکه ایران رشته کوه ها و کوهپایه های بسیاری [...]