نتایج جدید قرعه کشی اخر تیر و مرداد ماه جشنواره ۳۰۰ دانه محسن

نتایج جدید قرعه کشی اخر تیر و مرداد ماه جشنواره ۳۰۰ دانه محسن ادامه قرعه کشی جشنواره ۳۰۰ دانه محسن – محصولات چای و زیتون مرحله تاریخ نام و نام خانوادگی شهر ۸۰ ۲۶ تیر امید ثابتی اصفهان ۸۱ ۱۶ مرداد مهراد شیخ بندر ترکمن ۸۲ ۲۳ مرداد علیرضا محمودزاده تهران