قرعه‌کشی «هایپر مارکت صدف» انار

نتیجه بیست و چهارمین قرعه‌کشی «هایپر مارکت صدف» انار اعلام شد شماره فاکتور ۱۹۳۰۳ به عنوان برنده بیست و چهارمین دور قرعه‌کشی هایپر مارکت صدف انار معرفی شد. فرد برنده بیست و چهارمین دور قرعه‌کشی برای تحویل گرفتن یک دستگاه تبلت، از امروز به مدت ۴۸ ساعت به هاپیر مارکت صدف واقع در انار، خیابان [...]