نتیجه قرعه کشی تیرماه هوم کر – ۲۵ تیر شبکه ۲

نتیجه قرعه کشی تیرماه هوم کر – ۲۵ تیر شبکه ۲ اعلام شد این قرعه کشی با حضور حسین رفیعی و بیژن بنفشه خواه انجام شد. نفر اول: تهران این قرعه کشی با حضور حسین رفیعی و بیژن بنفشه خواه انجام شد.نفر اول: تهران کد شانس: ۱۴۵۷۳۳۵ نفر دوم: کرج قرعه کشی [...]