نتیجه قرعه کشی ۳۰ مرداد جشنواره ۳۰۰ دانه محسن

نتیجه قرعه کشی ۳۰ مرداد جشنواره ۳۰۰ دانه محسن – محصولات چای و زیتون روز گذشته شنبه ۹۵/۵/۳۰ قرعه کشی محصولات چای و زیتون برگزارشد. برنده خوش شانس این هفته آقای محسن سلطانی از شهر اصفهان شماره ردیف ۶۹۹۲ شماره موبایل ***۰۹۱۳۳۰۲۰ شماره سریال ***۴۰۷۰۷۲۷۱۴ هر هفته شنبه ها منتظر قرعه کشی یک دستگاه سمند [...]